БУЏЕТ

Није било ревизије буџета.

Реализовани буџет за 2018. годину
Додатни извори финансирања
Републички геодетски завод финансира се и средствима из донаторских и партнерских пројеката које можете погледати ОВДЕ.