ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ-МЕСЕЧНА СТАТИСТИКА

Извештај представља резултат рада Јавних бележника у поступку примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018).

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-1.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-2.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-3.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-4.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-5.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-6.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-7.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-8.jpg

/content/Datoteke/javni beleznici/Javni-beleznici-Izvestaj-9.jpg

Извештај о раду Јавних бележника ће бити ажуриран на месечном нивоу и односи се на период од почетка примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

За израду овог генерисаног Извештаја користе се статистички подаци  из Документ менаџмент система Републичког геодетског завода (ДМС), и расположив је општем јавном мњењу.

Остали генерисани подаци Републичког геодетског завода који се односе на податке из геодетско-катастарског информационог система, осим података који су већ објављени, означени су степеном тајности „Поверљиво“, и нису доступни за јавно мњење. За приступ овим подацима, сходно Закону о тајности података, неопходан је одговарајући сертификат.