ИНФО ЦЕНТАР

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА 

МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ.

Радно време Инфо центра је сваког радног дана од 8.00 - 15.30 часова

Пре позивања Инфо центра припремити следеће податке:

 • Да ли се предмет налази у служби или другом степену по жалби;
 • Назив Службе за катастар непокретности којој је поднет захтев;
 • Које године је поднет захтев.
 • Број под којим је предмет заведен


Питања на која Инфо центар НЕ ПРУЖА услуге које се односе на:

 • Правни савети
 • Тумачење садржине исправа
 • Прослеђивање позива
 • Имена референата код којих се налази предмет
 • Информације о поступцима који нису у надлежности катастарских служби

 

Бројеви телефона Инфо центра

  011 63 55 600

   011 63 55 601

   011 63 55 602

   011 63 55 603

   011 63 55 604

 

еПошта Инфо центра

   info.centar@rgz.gov.rs

 
Позивањем Инфо центра можете добити информације:
 • О статусу првостепених предмета
 • О статусу другостепених предмета
 • Која је потребна документација за упис
 • Како попунити образац за подношења захтева
 • О кретању и статусу предмета у писарници
 • Податке о непокретностима и стварним правима на њима из базе еКатастра
 • Контакт податке Служби за катастар непокретности на територији Републике Србије
 • Бројеве жиро рачуна и висине такси за услуге Катастра

за све службе за катастар непокретности на територији Републике Србије.

е ЗАКАЗИВАЊЕ

Републички геодетски завод је корисницима својих услуга обезбедио сервисе помоћу којих може да се путем wеб апликације еЗАКАЗИВАЊЕ изврши:

 • Резервација термина за предају захтева на шалтеру
 • Резервација термина за састанак са службеником катастра
 • Провера статуса предмета

Приступ апликацији је омогућен путем следећег линка: хттп://ргз.гов.рс/контакт/инфо-центар/езаказивање

е ПРИМЕДБЕ

Корисницима услуга Служби за катастар непокретности је омогућено да доставе своје примедбе преко wеб апликације ПРИМЕДБЕ НА РАД КАТАСТРА путем следећег линка хттп://ргз.гов.рс/контакт/инфо-центар/примедбе-на-рад-катастра