ИНФО ЦЕНТАР

Најчешћа постављена питања можете прочитати овде.

Радно време Инфо центра је од 8.00 - 15.30 часова

 

Пре позивања Инфо центра припремити следеће податке:

 • Да ли се предмет налази у служби или другом степену по жалби;
 • Назив Службе за катастар непокретности којој је поднет захтев;
 • Које године је поднет захтев.
 • Број под којим је предмет заведен

Питања на која Инфо центар НЕ ПРУЖА информације
 

 • Правни савети
 • Тумачење садржине исправа
 • Прослеђивање позива
 • Имена референата код којих се налази предмет
 • Информације о поступцима који нису у надлежности катастарских служби
Бројеви телефона Инфо центра
  011 6355 600
   011 6355 601
   011 6355 602
   011 6355 603
   011 6355 604
еПошта Инфо центра

   cknbgd.info@rgz.gov.rs

 
Позивањем Инфо центра корисници могу добити следеће информације
 • Која је потребна документација за упис
 • Како попунити образац за подношења захтева
 • О кретању и статусу предмета у писарници
 • Податке о непокретностима и стварним правима на њима из базе еКатастра
 • Контакт податке Служби за катастар непокретности на територији града Београда
 • Бројеве жиро рачуна и висине такси за услуге Катастра

 

Информације о статусу првостепених предмета

Позивањем Инфо центра можете добити информације о статусу првостепених предмета за службе катастра непокретности Београд

 • Барајево
 • Вождовац
 • Врачар
 • Гроцка
 • Звездара
 • Земун
 • Лазаревац
 • Младеновац
 • Нови Београд
 • Обреновац
 • Палилула
 • Раковица
 • Савски венац
 • Сопот
 • Стари град
 • Сурчин
 • Чукарица
Информације о статусу другостепених предмета

Позивањем Инфо центра можете добити информације о статусу другостепених предмета за целу територују Републике Србије.