СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАГОДИНА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Краља Петра Првог 1А
Место
35000 Јагодина
Телефон
(035) 224-332 (035)8221-200
Факс
(035) 224-332
Одговорно лице
Драгана Лазић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не