СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЋИЋЕВАЦ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Карађорђева 106
Место
37210 Ћићевац
Телефон
(037) 811-348
Факс
(037) 811-348
Одговорно лице
Драган Мацић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не