СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ АПАТИН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 1
Место
25260 Апатин
Телефон
(025) 773-373
Факс
(025) 773-373
Одговорно лице
Милан Кончаловић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не