СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БАЧКА ТОПОЛА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Петефи бригаде 5
Место
24300 Бачка Топола
Телефон
(024) 715-914
Факс
(024) 715-904
Одговорно лице
Милоња Божовић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.