СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БАЧКА ТОПОЛА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Петефи бригаде 5
Место
24300 Бачка Топола
Телефон
(024) 715-914
Факс
(024) 715-904
Одговорно лице
Миодраг Јакимовски
Приступ за особе са инвалидитетом
Да