СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БАЈИНА БАШТА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Душана Вишића 28
Место
31250 Бајина Башта
Телефон
(031) 861-277
Факс
(031) 861-277
Одговорно лице
Милоје Гавриловић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.