СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БАЈИНА БАШТА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Душана Вишића 28
Место
31250 Бајина Башта
Телефон
(031) 861-277
Факс
(031) 861-277
Одговорно лице
Милоје Гавриловић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не