СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЛА ПАЛАНКА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 56
Место
18310 Бела Паланка
Телефон
(018) 855-007
Факс
-
Одговорно лице
Љубиша Јеремић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не