СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЛАЦЕ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Карађорђева 2
Место
18420 Блаце
Телефон
(027) 371-568
Факс
(027) 379-200
Одговорно лице
Никола Ракоњац
Приступ за особе са инвалидитетом
Не