СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БОР
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Ђуре Ђаковића 10
Место
19210 Бор
Телефон
(030) 421-374
Факс
(030) 421-287
Е-пошта
Одговорно лице
Горан Величковић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.