СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БОР
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Ђуре Ђаковића 10
Место
19210 Бор
Телефон
(030) 421-374
Факс
(030) 421-287
Е-пошта
Одговорно лице
Томислав Вучковић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не