СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БОЈНИК
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг слободе 2
Место
16205 Бојник
Телефон
(016) 821-147
Факс
(016) 821-147
Одговорно лице
Небојша Цонић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не