СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БОЉЕВАЦ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Краља Александра 24
Место
19370 Бољевац
Телефон
(030) 463-630
Факс
(030) 63-652
Одговорно лице
Јасмина Бицуловић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не