СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БРУС
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Ослободилачка 6
Место
37220 Брус
Телефон
(037) 825-542
Факс
(037) 827-766
Е-пошта
Одговорно лице
Даница Џодић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да