СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВЛАДИМИРЦИ
Радно време
07.30-15.30
Адреса
Светог Саве 57
Место
15225 Владимирци
Телефон
(015) 513-147
Факс
(015) 514-484
Одговорно лице
Драган Петровић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не