СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВЛАДИЧИН ХАН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Светосавска 1
Место
17510 Владичин Хан
Телефон
(017) 473-132
Факс
(017) 474-889
Е-пошта
Одговорно лице
Жикица Стевановић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не