СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГОЛУБАЦ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Цара Лазара 15
Место
12223 Голубац
Телефон
(012) 678-152
Факс
(012) 678-152
Одговорно лице
Зоран Радосављевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.