СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГОЛУБАЦ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Цара Лазара 15
Место
12223 Голубац
Телефон
(012) 678-152
Факс
(012) 678-152
Одговорно лице
Зоран Радосављевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да