СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Радно време
07.30-15.30
Адреса
Таковска 2
Место
32300 Горњи Милановац
Телефон
(032) 711-934
Факс
(032) 711-934
Одговорно лице
Радовин Албијанић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не