СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ДИМИТРОВГРАД
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Балканска 2
Место
18320 Димитровград
Телефон
(010) 360-814
Факс
-
Одговорно лице
Ненад Јотов
Приступ за особе са инвалидитетом
Не