СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЖИТИШТЕ
Радно време
06:30-14:30
Адреса
Ђуре Јакшића 2
Место
23210 Житиште
Телефон
(023) 821-325
Факс
(023) 821-325
Одговорно лице
Мирјана Бајић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да