СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЖИТОРАЂА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Топличких хероја 53
Место
18412 Житорађа
Телефон
(027) 8362-052 (027) 8100-081
Факс
(027) 8362-052
Одговорно лице
Зоран Аранђеловић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не