СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ИНЂИЈА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Цара Душана 1
Место
22320 Инђија
Телефон
(022) 561-265
Факс
(022) 561-265
Одговорно лице
Гордана Божић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да