СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ИРИГ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Војводе Путника 1
Место
22406 Ириг
Телефон
(022) 461-311
Факс
(022) 461-311
Е-пошта
Одговорно лице
Јанош Балањи
Приступ за особе са инвалидитетом
Да