СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Главни трг 1
Место
24420 Кањижа
Телефон
(024) 873-017
Факс
(024) 873-017
Одговорно лице
Ружа Карољ
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.