СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Главни трг 1
Место
24420 Кањижа
Телефон
(024) 873-017
Факс
(024) 873-017
Одговорно лице
Ружа Карољ
Приступ за особе са инвалидитетом
Не