СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг српских добровољаца 11
Место
23300 Кикинда
Телефон
(0230) 423-016
Факс
(0230) 422-463
Одговорно лице
Драган Горник
Приступ за особе са инвалидитетом
Не