СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг српских добровољаца 11
Место
23300 Кикинда
Телефон
(0230)422-436
Факс
(0230)423-016
Одговорно лице
Драган Горник
Приступ за особе са инвалидитетом
Не