СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КЛАДОВО
Радно време
07.00-15.00
Адреса
22. септембра 26
Место
19320 Кладово
Телефон
(019) 800-766
Факс
(019) 808-491
Одговорно лице
Слободан Миливојевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не