СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КНИЋ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Кнић
Место
34240 Кнић
Телефон
(034) 510-309
Факс
(034) 378-443
Е-пошта
Одговорно лице
Милан Вучићевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не