СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КОВАЧИЦА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Јанка Булика 56
Место
26210 Ковачица
Телефон
(013) 662-079
Факс
(013) 662-079
Одговорно лице
Златко Хаџија
Приступ за особе са инвалидитетом
Да