СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КОВИН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Светозара Марковића 15
Место
26220 Ковин
Телефон
(013) 741-200
Факс
(013) 741-200
Одговорно лице
Никола Манчев
Приступ за особе са инвалидитетом
Не