СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КРАЉЕВО
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг Јована Сарића 1
Место
36000 Краљево
Телефон
(036) 313-130 (036) 317-999
Факс
(036) 313-130
Одговорно лице
Светлана Вељовић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не