СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЛОЗНИЦА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Кнеза Милоша 3
Место
15300 Лозница
Телефон
(015) 873-044 (015) 873-031 (015) 873-029
Факс
(015) 873-044
Одговорно лице
Младенка Ерић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не