СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ МАЛИ ИЂОШ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Главна 32
Место
24321 Мали Иђош
Телефон
(024) 731-430
Факс
(024) 731-430
Одговорно лице
Јанош Балањи
Приступ за особе са инвалидитетом
Не