СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ МАЛИ ИЂОШ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Главна 32
Место
24321 Мали Иђош
Телефон
(024) 731-430
Факс
(024) 731-430
Одговорно лице
Јанош Балањи
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.