СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ МАЈДАНПЕК
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Николе Тесле 11/5
Место
19250 Мајданпек
Телефон
(030) 581-667 (030) 581-547
Факс
(030) 581-667
Одговорно лице
Илија Милојевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Подручје општина: део општине Мајданпек (Влаоле, Дебели Луг, Јасиково, Лесково, Мајданпек, Рудна Глава, Црнајка)