СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ МЕДВЕЂА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Јабланичка 48
Место
16240 Медвеђа
Телефон
(016) 891-156
Факс
(016) 891-156
Одговорно лице
Вуксан Мосић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да