СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ МЕДВЕЂА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Јабланичка 48
Место
16240 Медвеђа
Телефон
(016) 891-156
Факс
(016) 891-156
Одговорно лице
Вуксан Мосић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.