СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НЕГОТИН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Станка Пауновића 1
Место
19300 Неготин
Телефон
(019) 542-274
Факс
(019) 542-554
Одговорно лице
Милан Валић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не