СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НОВИ БЕЧЕЈ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Петра Драпшина 5
Место
23272 Нови Бечеј
Телефон
(023) 773-547
Факс
(023) 771-044
Одговорно лице
Александар Чајка
Приступ за особе са инвалидитетом
Не