СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НОВИ БЕЧЕЈ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Петра Драпшина 5
Место
23272 Нови Бечеј
Телефон
(023) 773-547
Факс
(023) 771-044
Одговорно лице
Александар Чајка
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.