СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Цара Душана 2
Место
23330 Нови Кнежевац
Телефон
(0230) 81-687
Факс
(0230) 81-687
Одговорно лице
Радован Беланчић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не