СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НОВИ ПАЗАР
Радно време
07.00-15.00
Адреса
7. јула 17
Место
36300 Нови Пазар
Телефон
(020) 335-710 (020) 335-711
Факс
(020) 317-025
Одговорно лице
Душимир Милановић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не