СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ОПОВО
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Бориса Кидрича 10
Место
26204 Опово
Телефон
(013) 681-016
Факс
(013) 681-016
Одговорно лице
Бане Вујанац
Приступ за особе са инвалидитетом
Да