СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ОПОВО
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Бориса Кидрича 10
Место
26204 Опово
Телефон
(013) 681-016
Факс
(013) 681-016
Одговорно лице
Валентина Карић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.