СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ОЏАЦИ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Кнеза Михаила 24
Место
25250 Оџаци
Телефон
(025) 5746-455
Факс
(025) 5746-455
Одговорно лице
Јелена Делић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да