СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАНЧЕВО
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Жарка Зрењанина 19
Место
26101 Панчево
Телефон
(013) 354-366
Факс
(013) 348-099
Одговорно лице
Валентина Карић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.