СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАНЧЕВО
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Жарка Зрењанина 19
Место
26101 Панчево
Телефон
(013) 354-366
Факс
(013) 348-099
Одговорно лице
Бане Вујанац
Приступ за особе са инвалидитетом
Да