СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПЕТРОВАЦ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 161
Место
12300 Петровац
Телефон
(012) 331-237
Факс
(012) 331-237
Одговорно лице
Станиша Степић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не