СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПЕТРОВАЦ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 161
Место
12300 Петровац
Телефон
(012) 331-237
Факс
(012) 331-237
Одговорно лице
Станиша Степић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.