СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПИРОТ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 124а
Место
18300 Пирот
Телефон
(010) 347-179
Факс
(010) 313-730
Одговорно лице
Зоран Вељковић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.