СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПИРОТ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 124а
Место
18300 Пирот
Телефон
(010) 347-179
Факс
(010) 313-730
Одговорно лице
Зоран Вељковић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не