СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПЛАНДИШТЕ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Маршала Тита 53
Место
26360 Пландиште
Телефон
(013) 861-202
Факс
(013) 861-202
Одговорно лице
Станимир Босић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не