СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПЛАНДИШТЕ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Маршала Тита 53
Место
26360 Пландиште
Телефон
(013) 861-202
Факс
(013) 861-202
Одговорно лице
Станимир Босић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.