СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПОЖЕГА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг слободе 9
Место
31210 Пожега
Телефон
(031) 811-622
Факс
(031) 3816-210
Одговорно лице
Олга Ракочевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.