СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПОЖЕГА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг слободе 9
Место
31210 Пожега
Телефон
(031) 811-622
Факс
(031) 3816-210
Одговорно лице
Олга Ракочевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да