СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПРЕШЕВО
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Маршала Тита 42
Место
17523 Прешево
Телефон
(017) 668-550
Факс
(017) 669-862
Одговорно лице
Станиша Марковић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не