СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПРОКУПЉЕ
Радно време
07.30-15.30
Адреса
Никодија Стојановића Татка 2
Место
18400 Прокупље
Телефон
(027) 321-120
Факс
(027) 321-120
Одговорно лице
Станиславка Васиљевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да