СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПРОКУПЉЕ
Радно време
07.30-15.30
Адреса
Никодија Стојановића Татка 2
Место
18400 Прокупље
Телефон
(027) 321-120
Факс
(027) 321-120
Одговорно лице
Станиславка Васиљевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.