СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ РАЧА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Карађорђева 44
Место
34210 Рача
Телефон
(034) 751-356
Факс
(034) 752-356
Е-пошта
Одговорно лице
Слободан Јовашевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да