СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг Маршала Тита 1
Место
24400 Сента
Телефон
(024) 813-574
Факс
(024) 815-274
Одговорно лице
Карољ Ружа
Приступ за особе са инвалидитетом
Да